Тусламж

Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 154 дүгээр тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Засгийн газрын 2012 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн 201 тогтоолын дагуу “Эрдэнэс таван толгой” ХК-ийн хувьцааг ТӨЛБӨРТЭЙГЭЭР ХУДАЛДАН АВСАН аж ахуйн нэгж Засгийн газраас тогтоосон нэрлэсэн үнээр нь Засгийн газарт буцаан худалдаж, төлбөрөө эргүүлэн авах боломжтой. “Эрдэнэс таван толгой” ХК-ийн хувьцааг эргүүлэн худалдах хүсэлтийг 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэл “ҮЦТХТ” ХХК-д эсвэл Төрийн банкны салбарт өгнө. “ҮЦТХТ” ХХК-ийн Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн алба /

Лавлах утас: 7011-1830 /203