Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн 50 дугаар тогтоолоор баталсан “Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам”, “Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам”-ын дагуу "Эрдэнэс Монгол” ХХК-иас гаргасан “Эрдэнэс бонд”-ын өгөөж хүртэх эрхтэй эсэхээ "Регистр" гэсэн холбоосыг дарж шалгах боломжтой.

Манай цахим хуудсаар үйлчлүүлсэнд таньд баярлалаа!